Uniwersytet Warszawski

ANTROPOLOGIA WSPÓŁCZESNOŚCI
ANIMACJA DZIAŁAŃ LOKALNYCH

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa

20 stycznia 2012

Koło Naukowe

17:37

  Dzieje tej fomacji są długie i burzliwe; najpierw funkcjonowała ona w postaci grupy nieformalnej, która pomagała mi (ucząc się zarazem) w prowadzeniu badań opisanych m.in. w książce „Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej”; obecni Absolwenci specjalizacji współpracują ze mną do dzisiaj, utrzymujemy także kontakty towarzyskie; trzeba podkreślić, że wszystkie wymienione tutaj osoby poświęcały na dodatkową pracę i naukę swój wolny czas, piątkowe wieczory, często soboty i niedziele, często pracowały za darmo (chociaż zdarzało się nam realizować projekty bardzo intratne); wszystkie przedsięwzięcia badawcze udokumentowane są raportami lub publikacjami, zwykle książkowymi; najlepiej dokonania koła przedstawia poniższe kalendarium:

1991-1999 - badania metodą bioraficzną liderów subkultur i organizacji młodzieżowych; największy udział miały w nich następujące osoby: Przemysław Zieliński, Tomasz Karoń, Marek Rau, Klara Malecka, Zbigniew Modrzewski, Daniel Bubel, Marek Hajdukiewicz i Michał Dylewski, ale przez ten okres przewinęło się współpracując z nami ok. 40 osób z pierwszych lat funkcjonowania specjalizacji; na szczególną pamięć zasługują Panie Grażyna Brzezińska i Ewa Pazio, które bezinteresowanie przepisywały wywiady z kaset magnetofonowych;

1992 - Studenci specjalizacji wzięli udział w międzynarodowej konferencji OBM (grant Fundacji Batorego), pt. „Nauki społeczne wobec problemów młodzieży”, zorganizowali pokaz filmów o punkach, kiermasz wydawnictw alternatywnych i pomagali prowadzić warsztaty poświęcone kulturze młodzieżowej oraz subkulturom;

1993-1994 - zrobiliśmy duże, ogólnopolskie badania dzieci i młodzieży dla International Youth Foundation, w części jakościowej współpracowali Tomasz Karoń i Przemysław Zieliński;

1993-1994 - grupa naszych Studentów współpracując z Fundacją „Bez względu na niepogodę” prowadziła zajęcia w Klubie Pracy Młodzieżowej Agencji Pracy; szczególnie popularne były warsztaty z autoprezentacji zorganizowane przez dwie piękne i pełne wdzięku Studentki: Sylwię Gruszkę i Aleksandrę Montkiewicz;

1995 - odbył się w Pieninach mini obóz naukowy, w którym wzięli udział: Grzegorz Gredecki, Paweł Możdżyński i Przemysław Zieliński;

1995 - popracowaliśmy sobie w soboty i niedziele dla prof. Antoniny Kłoskowskiej (grant KBN) robiąc analizy pamiętników starych ludzi ze wsi (zbiór „Łączy nas ziemia”); dobrany zespół tworzyli: Katarzyna Górniak, Grzegorz Gredecki, Przemysław Zieliński i ja; po pracy gotowaliśmy wspólnie obiad i szliśmy do kina;

1996-1997 realizowaliśmy wielki projekt Fundacji Bank Żywności SOS finansowany przez PHARE-Lien „Dzielimy się tym, co mamy”; w prace badawcze oraz działania wolontaryjne na rzecz dzieci wiejskich zaangażowali się: Beata Bielawska, Daniel Bubel, Magdalena Bylka, Wojciech Cłapiński, Mirosław Czyżewski, Michał Dylewski, Fatima Hasimbegowic, Olga Kowalska, Jarosław Lipszyc (MISH), Dorota Łaszcz, Matylda Malarska (Wrocław), Klara Malecka, Michał Marzysz, Sebastian Michalik, Paweł Możdżyński, Michał Perczyński (OBM), Tomasz Pękala, Marek Rau, Paulina Rogala, Magdalena Rudnik, Michał Rułka (IS UW), Aleksandra Seręga (Grodzisk Maz.), Piotr Sobieniak, Wojciech Sobkowicz, Marzena Stachura, Piotr Stomma, Adam Urbaniak, Monika Zarzycka, Michał Zarzycki, koordynatorem terenowym był Przemysław Zieliński;

1996 - współpracując z Towarzystwem Profilaktyki Społecznej z Bydgoszczy zajmującym się animacją uliczną zrealizowaliśmy badanie dzieci i młodzieży ze środowisk społecznie zaniedbanych; koordynatorką była Marzena Stachura, a realizatorami: Magdalena Rudnik, Daniel Bubel, Przemysław Zieliński, Michał Marzysz, Sebastian Michalik, Jarosław Lipszyc, Marek Rau, mgr Paweł Możdżyński i Michał Perczyński z OBM;

1997-1998 bardzo przyjemnie popracowaliśmy sobie w trybie weekendowym nad analizami językowych sposobów ujmowania czasu (grant KBN prof. Elżbiety Tarkowskiej) z Katarzyną Górniak, Grzegorzem Gredeckim i Przemysławem Zielińskim, raport pisaliśmy podczas tzw. majowego weekendu w Pieninach;

1998 - zorganizowaliśmy obóz szkoleniowy w Kazimierzu Dolnym – wsparł nas w tym dr Piotr Mitzner – jak napisał „wdowim groszem”, który Mu został z jakiegoś grantu, obóz ten przygotowywał nas do animacji działań społecznych, wtedy też stwierdziliśmy, że wielu rzeczy możemy nauczyć się sami (b. negatywne wrażenia mieliśmy ze szkoleń, które poprowadzili dla nas wynajęci psychologowie z firmy szkoleniowej); w obozie tym wzięli udział: Urszula Kubicka, Marta Gumkowska, Joanna Diem, Klara Malecka, Magda Chustecka, Ruta Śpiewak, Agata Domalska, Monika Zarzycka, Katarzyna Górniak, Marek Rau, Jarosław Lipszyc, Albert Jawłowski, Piotr Stomma, Mirosław Czyżewski, Wojciech Cłapiński, Zbigniew Modrzewski, Michał Perczyński, Przemysłw Zieliński;

1998-1999 prowadziliśmy regularnie co 2 tygodnie, we współpracy z alternatywnym stowarzyszeniem „Pepisko”, warsztaty dla młodzieży z Wyszkowa (w Wyszkowie – 53 osoby) pn. „Przybij piątkę. Przeciwdziałanie przemocy i bezradności wobec niej” (grant Fundacji Batorego 1999-2000); ja i Przemek Zieliński kierowaliśmy całością oraz prowadziliśmy warsztat „praca z ludźmi”, Jarosław Lipszyc prowadził „kawiarenkę literacką”, Piotr Stomma – warsztaty teatralne; Magdalena Bylka i Mirosław Czyżewski – warsztaty z podstaw negocjacji i mediacji, warsztaty medialne – Piotr Sobieniak i Urszula Kubicka; koledzy z „Pepisko” prowadzili drużynę rycerską, warsztaty plastyczne, zajęcia ze sztuk walki i capoeiry, obozy surviwalowe, forum dyskusyjne subkultur, zajęcia w kuźni;

1999 - zrealizowaliśmy jakościowe badania stylów życia młodzieży z małego miasta i Warszawy (na zamówienie Fundacji Instytut Spraw Publicznych, grant UNDP); wzięli w nich udział: Michał Perczyński, Marek Rau, Aleksandra Seręga, Przemysław Zieliński, Michał Dylewski, Blanka Guzińska, Zbigniew Modrzewski i Paulina Rogala;

1999- duża grupa Studentów i Absolwentów pracowała także w terenie, w badaniach młodzieży z 3 małych miast, byli to: Marta Białek, Witold Franke, Dagmara Gmitrzak, Kamila Hernik (IS UW), Tomasz Kasprzak, Zbigniew Modrzewski, mgr Marek Rau, Michał Perczyński (OBM), Aleksandra Seręga (Grodzisk Maz.), Magdalena Wojcieszak, dodatkowo w opracowanie materiałów włączyli się: Agnieszka Błońska, Joanna Diem, mgr Katarzyna Górniak, Albert Jawłowski, Urszula Kubicka, Jarosław Lipszyc (MISH), mgr Paweł Możdżyński, Michał Rułka (IS UW), mgr Piotr Sobieniak, mgr Przemysław Zieliński; konsultantami ankiety i realizatorami jakościowej części badania byli Uczestnicy naszego projektu z Wyszkowa;

1999 - Studenci specjalizacji z IV i V roku uczestniczyli w „Zimowej szkole mikrosocjologii edukacji i etnografii szkoły” zorganizowanej w ISNS z udziałem gości z Francji z Uniwersytetu w Rennes i Paris VIII;

2000 - zarejestrowaliśmy Stowarzyszenie G5 pracujące na zasadach koła naukowego studentów specjalizacji;

2000 - wykonaliśmy jedno z największych, jeśli nie największe w Polsce – badanie jakościowe polskiej młodzieży dla PNWM Jugendwerk, we współpracy z Uniwersytetem Johana Gutenberga w Moguncji (grant Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej); tym razem pracowali w terenie Agnieszka Błońska, Marta Gumkowska, mgr Katarzyna Górniak, Albert Jawłowski, Urszula Kubicka, Michał Rułka (z IS), mgr Piotr Sobieniak, mgr Przemysław Zieliński, koordynatorem terenowym (niezwykle sprawnym) był mgr Paweł Możdżyński. W opracowaniu ponad 2000 stron materiałów uczestniczyli także mgr Marek Rau i ja; w tym badaniu opracowując materiały zrobiliśmy m.in. analizy 127 pól semantycznych (!);

2001-2002 - zrealizowaliśmy – jeżdżąc po całej Polsce ewaluację projektów społecznych finansowanych przez program społeczny Fundacji Batorego: w badaniach terenowych brali udział: mgr Katarzyna Górniak, mgr Marek Rau, mgr Albert Jawłowski, mgr Przemysław Zieliński, Klara Malecka, Marta Gumkowska, Tomasz Kasprzak (seniorzy, którzy opiekowali się podczas badań młodszymi kolegami), a ponadto duża grupa juniorów: Paweł Kubicki (koordynator terenowy), Urszula Kubicka, Zofia Dworakowska, Magdalena Chustecka, Joanna Bałdyga, Dominik Czapigo, Marek Ryńca, Agnieszka Domińczak, Anna Kaliwoda, Noemi Gryczko, Maciej Kubicki, Marta Olcoń, Joanna Unton, Jerzy Jończyk, Ewa Salata, Maciej Tkaczuk, Agata Szczęśniak, Małgorzata Zub i Ruta Śpiewak, która także wprowadziła większość danych do bazy komputerowej; wszyscy pisali też sami raporty z ewaluacji, które ja tylko zredagowałam;

2001-2002 wykonaliśmy analizę podręczników do gimnazjum dla Fundacji Batorego (jej autorzy to Albert Jawłowski, Aleksander Sierżęga i Przemysław Zieliński i ja);

2003 - zrealizowaliśmy ewaluację programu „Szkoła bliżej świata” dla Centrum Edukacji Obywatelskiej, koordynatorem terenowym był mgr Tomasz Kasprzak; badania realizowali Witold Franke, Marta Gumkowska,Urszula Kubicka, mgr Albert Jawłowski, mgr Marek Rau, Noemi Gryczko, dr Marcin Sińczuch;

od 2003 - zaczęliśmy się przygotowywać do realizacji kolejnego dużego projektu tzw. Sudeckiego, m.in. zorganizowaliśmy obóz naukowy w okolicach Bystrzycy Kłodzkiej: bardzo intensywnie pracowaliśmy, zaś wieczorami bawiliśmy się w żywe obrazy, jeśli nie przeszkadzał nam były piłkarz Śląska puszczający na cały regulator disco-polo i wywierający na nas presję by tańcować z jego towarzystwem; w projekt ten zaangażowali się: Małgorzata Rokicka, Magdalena Tomkowicz, Julia Skórzyńska, Małgorzata Zub, Michał Świetlik, Marcin Gut, Marcin Jewdokimow, Dominik Czapigo, Maciej Tkaczuk, Jerzy Jończyk, mgr Albert Jawłowski, mgr Iwona Oliwińska, mgr Przemysław Zieliński; było świetnie, ALE… ten świetny rok kończył już studia;

2003 - pod koniec roku rozwiązaliśmy Stowarzyszenie G5, ponieważ formuła okazała się nieodpowiednia: stowarzyszenie jest ze swej natury stabilne, a my pracowaliśmy z ciągle nowymi osobami; powstał plan powołania fundacji, co zamierzamy zrobić; na razie postanowiliśmy działać nieformalnie, tak jak przez większość czasu;

lata 2003 i 2004 były dla koła latami kryzysowymi nie dlatego, że nic się w ogóle nie działo, ale dlatego, że z różnych powodów ograniczona została praca ze Studentami po zajęciach

2005 - to początek renesansu – zrealizowaliśmy sprawnie i w rekordowym tempie badanie młodzieży i dorosłych dla MENiS w 12 powiatach w Polsce: koordynatorami terenowymi byli tym razem: mgr Iwona Oliwińska, dr Marcin Sińczuch, mgr Marcin Sochocki, mgr Michał Świetlik, mgr Albert Jawłowski, mgr Noemi Gryczko, mgr Tomasz Kasprzak, a wykonawcami: mgr Antonina Bereza, mgr Agnieszka Cibor, mgr Dominik Czapigo, Katarzyna Czech, Agnieszka Górecka, mgr Albert Hupa, Paulina Jędrzejewska, mgr Zbigniew Karpiński, Kamila Kledyńska, mgr Magdalena Łukasik-Gmurczyk, Monika Mackiewicz, mgr Grzegorz Mańko, Martyna Obarska, mgr Anna Radiukiewicz (Collegium Civitas), mgr Magdalena Tomkowicz, mgr Przemysław Zieliński;

2005 zaczęliśmy też pracę nad tą stroną i nad projektem „mapa plemion”, który zamierzamy kontynuować; powstał też wstępny projekt „pozalekcyjnego” seminarium na temat copyleftu

Brak komentarzy »

Brak komentarzy.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu. TrackBack URL

Dodaj komentarz

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Nowy Świat 69 00-927 Warszawa