Uniwersytet Warszawski

ANTROPOLOGIA WSPÓŁCZESNOŚCI
ANIMACJA DZIAŁAŃ LOKALNYCH

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa

20 stycznia 2012

Opis i standard dotyczący egzaminów

19:52

Opis i standard dotyczący egzaminów

Na naszej specjalizacji zaliczenia mają w większości przypadków formę pisemną, zaś egzaminy wyłącznie ustną (podobnie jak kolokwia z materiału wykładowego, gdy nie zdaje się egzaminu). Tu także wypracowane zostały pewne reguły:

- egzamin jest sytuacją odświętną, (co dla antropologa ma szczególne znaczenie), należy zamanifestować to: poziomem wiedzy, zachowaniem (spokojnym i godnym) oraz strojem (co najmniej schludnym);

- egzaminy można zdawać wyłącznie w sesji (wyjątkiem są choroby i sytuacje losowe);

- przed sesją należy ustalić z prowadzącymi zajęcia terminy egzaminów i zapisać się na przygotowane przez nich listy;

idealny egzamin nie polega na „odpytaniu” delikwenta z książkowej wiedzy, tylko na rozmowie o problemach antropologicznych, w której zdający(a) powinien subtelnie popisać się swoją erudycją;

- jak wiadomo nie wstawiamy do indeksów ocen niedostatecznych (chociaż ta opcja zawsze istnieje), gdy zdarza nam się odkryć Państwa niewiedzę odsyłamy by jeszcze dane zagadnienie przestudiować, prośby w rodzaju – „to może jakieś inne pytanie” należą do niegodnych i niestosownych - trzeba się nauczyć i dostać dobrą ocenę!

Brak komentarzy »

Brak komentarzy.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu. TrackBack URL

Dodaj komentarz

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Nowy Świat 69 00-927 Warszawa