Uniwersytet Warszawski

ANTROPOLOGIA WSPÓŁCZESNOŚCI
ANIMACJA DZIAŁAŃ LOKALNYCH

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa

20 stycznia 2012

Seminarium Magisterskie

18:01

Opis (wraz z wymaganiami) seminariów magisterskich i stylu obron prac magisterskich

1) obecnie seminaria magisterskie na specjalizacji prowadzi prof. UW dr hab. Barbara Fatyga; można było się również postarać o pisanie pracy w trybie indywidualnym u dr Marcina Sińczucha (4 osoby);

2) na seminarium magisterskie są w pierwszej kolejności przyjmowani Studenci specjalizacji; jest limit maximum 14 osób na roku IV i tyle samo na V;

3) problematyka seminariów obejmuje: teorię i metodologię badania kultury, badania antropologiczne kultury współczesnej, badania biograficzne, metodologię badań jakościowych, socjologię i antropologię młodzieży, problematykę tzw. III sektora (organizacji pozarządowych);

4) seminarium magisterskie jest pracą z 1 opiekunem (by nie używać sformułowania Mistrzem); więc wybieracie Państwo zawsze 1 seminarium; nie można chodzić na kilka, tak jak na inne zajęcia;

5) praca nad magisterium obejmuje nie tylko seminarium lecz także indywidualne konsultacje, z których można korzystać do woli podczas dyżurów;

6) każdy semestr kończy się zaliczeniem na stopień:

semestr I - oddajemy 5- stronicowy wstęp do pracy + zebraną dotąd bibliografię (właściwy wstęp nota bene piszemy potem jeszcze raz, gdy praca jest już ukończona);

semestr II - oddajemy projekt narzędzia badawczego (w wypadku prac teoretycznych projekt chematu analitycznego i narzędzi interpretacyjnych);

semestr III - oddajemy 1 rozdział pracy (zgodnie z jej logiką może to być teoria, metodologia lub jakaś część analiz);

semestr IV - oddajemy całość pracy;

7) w trakcie seminarium każdy kilkakrotnie przedstawia swoje projekty i fragmenty tekstu; powinny one być dostarczone wcześniej pocztą elektroniczną by wszyscy mogli się przygotować do dyskusji i w ten sposób pomóc Autorowi(ce) pracy; w tym celu na początku zakładamy sobie „seminaryjną skrzynkę pocztową” – nie służy ona jednak do dostarczania prac zaliczeniowych;

8) prace zaliczeniowe oddajemy w formie „papierowej”

9) jak już sygnalizowałam, dyskusje podczas seminariów mogą mieć dosyć ostry przebieg, proszę je traktować jako pomoc i „szkołę życia”, a nie personalny atak na Państwa; absolutnie nie powinny one też być odczytywane jako „naznaczanie” w kategoriach „mądry/głupi” – proszę pamiętać, że wywołanie merytorycznej dyskusji jest wielką Państwa zaletą i zasługą! Oraz, że im dyskusja bardziej zaangażowana, tym bardziej korzysta z niej osoba pisząca, bo może ona pokazać zarówno mocne, jak i słabe strony pracy;

10) pozostałe wymagania opisujemy w zasadach studiowania i standardach prac.

11) obrona pracy magisterskiej jest świętem nie tylko dla Państwa lecz i dla Uniwersytetu, staramy się by miało ono godną oprawę, tu przypominam, iż jeżeli cała – bez wyjątku grupa seminaryjna się obroni w terminie zobowiązałam się urządzić BAL MAGISTERSKI; niestety nikomu się to dotąd nie udało, (chociaż Magistranci Anno Domini 2004 i 2005 byli już tego bardzo bliscy);

12) proszę pamiętać także o kilku szczegółach wpływających na styl obron:

- praca powinna być oprawiona gładko i skromnie, bez złotych liter, tłoczeń, itp.;

- w pracy magisterskiej nie powinno być żadnych podziękowań ani tym bardziej wzniosłych inwokacji ( proszę się nie obruszać – były takie przypadki);

- i jeszcze dwie uwagi delikatnej natury:

nie wypada dopytywać się o co będziecie Państwo pytani podczas obrony; z reguły pytania wiążą się z kontekstami pracy;

- dostajemy – co jest bardzo miłe – kwiaty; jeśli decydujecie się Państwo na ten sposób podziękowania za wspólną pracę, to byłoby jeszcze milej by otrzymali je wszyscy członkowie Komisji, a nie tylko promotor(ka) i by nie były to zbyt ostentacyjne wiązanki; wyrazy wdzięczności w postaci innej niż kwiaty nie są przyjęte i z reguły wprawiają nas w zażenowanie i popłoch bo musimy je zwrócić;

13) na specjalizacji powstało wiele bardzo dobrych, a nawet wybitnych prac magisterskich – fragmenty niektórych z nich postanowiliśmy umieszczać, za zgodą autorów w archiwum tekstów

Brak komentarzy »

Brak komentarzy.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu. TrackBack URL

Dodaj komentarz

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Nowy Świat 69 00-927 Warszawa