Uniwersytet Warszawski

ANTROPOLOGIA WSPÓŁCZESNOŚCI
ANIMACJA DZIAŁAŃ LOKALNYCH

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa

7 stycznia 2012

Barbara Fatyga

18:41

Barbara Fatyga

Dr hab., Prof. UW Barbara Fatyga – kierownik specjalizacji AW.ADL, kierownik Zakładu Metod Badania Kultury w ISNS UW i Ośrodka Badań Młodzieży

Na zdjęciu występuję w stylizacji „wiedźmińskiej” z moją rozbestwioną i rozpieszczoną kotką – Gustlą, która jest półpersicą o zupełnie spsiałych manierach, jest też posiadaczką słownie jednego zwoju mózgowego, który trzeba przymarszczać głaskaniem.
Urodziłam się 24.12.1953 roku we Wrocławiu. Tam też studiowałam w latach 1974-1977 kulturoznawstwo ze specjalizacją w zakresie teorii kultury. W 1977 roku obroniłam, napisaną pod kierunkiem doc. dr hab. Stanisława Pietraszki, pracę magisterską pt. „Pojęcie stylu w teorii kultury”. Potem byłam doktorantką w Instytucie Historii Architektury Sztuki i Techniki oraz asystentką w Zespole Socjologii Nauki w Instytucie Nauk Społecznych „Polwro” czyli Politechniki Wrocławskiej. Jeszcze w okresie studiów współpracowałam z Zakładem Badań Stylu Życia IFiS PAN jako realizatorka słynnych badań stylu życia kierowanych przez prof. Andrzeja Sicińskiego. Po studiach zaprzyjaźniłam się także z Zakładem Socjologii Kultury w IS UŁ (kierowanym przez prof. Zbigniewa Bokszańskiego) i Zakładem Antropologii Społecznej w IS UJ (kierowanym przez prof. Andrzeja Palucha). W 1986 roku przeniosłam się do Warszawy i przez 6 lat (aż do likwidacji) pracowałam w Instytucie Badań Problemów Młodzieży. Wtedy też zaczęłam się interesować (początkowo 
nolens wolens) socjologią młodzieży i metodologią badań jakościowych (to drugie szybko stało się jedną z moich największych pasji życiowych). Po likwidacji IBPM (w 1991 roku) wraz z grupą Kolegów przebywałam przez ok. 0,5 roku „na bezrobociu”, (więc wiem jak gorzki jest „zasiłkowy” chleb) ale już niebawem, z pomocą Bardzo Wielu Osób, a przede wszystkim mgr Małgorzaty Adamskiej i Andrzeja Andruszkiewicza (z którymi tworzyliśmy zespół nie do pobicia) udało się otworzyć w ISNS UW Ośrodek Badań Młodzieży i niedługo potem pierwszą w Polsce specjalizację z antropologii współczesności nastudiach dziennych.

W 1989 roku „po przejściach” (m.in. ukradziona w pociągu ukończona praca) obroniłam w IFiS PAN rozprawę doktorską pt. „Teoretyczne koncepcje stylu życia w polskich badaniach socjologicznych” (promotor: doc. dr hab. Edmund Wnuk-Lipiński, recenzenci: doc. Dr hab. Aldona Jawłowska, prof. Dr hab. Marcin Czerwiński). W 1999 roku w ISNS UW przeszłam rytuał kolokwium habilitacyjnego na podstawie książki „Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej” (recenzenci: prof. dr hab. Aldona Jawłowska, prof. dr hab. Elżbieta Tarkowska, prof. dr hab. Janusz Mucha). W 2001 roku otrzymałam stanowisko profesora UW, zaś w 2004 roku wypromowałam pierwszego doktora.

zainteresowania naukowe: teoria kultury, kultura współczesna i jej badanie, metodologia badań jakościowych, (w tym ostatnio – metodologia badania przekazów ikonicznych – to, a jakże modne, ale i potrzeba chwili i naciski PT Magistrantów i Doktorantów), socjologia i antropologia młodzieży, antropologia języka, subkultury młodzieżowe, antropologia i socjologia wsi, socjologia nauki, organizacje pozarządowe; a także co u diaska jest z tym wykorzenieniem i tradycją; najnowsza pasja ? na wiele następnych lat:

Obserwatorium Żywej Kultury

 

aberracje: uwielbiam szpinak w każdej postaci oraz badania empiryczne, od czasu do czasu prześladuje mnie nieodwzajemniona miłość do statystyki i matematyki; 

zainteresowania i pasje również pozanaukowe: góry, wnuki (Mateusz, Jaś, Małgosia i Tomek) współczesny folklor, absurdalny humor, robótki ręczne (szydełko, haft, koronki klockowe), projektowanie i szycie strojów i wystrojów (w tym dla lalek), dobre jedzonko, tzw. kultura wysoka i awangardowa (zwłaszcza muzyka każda dobra – edukacja w tym zakresie to 12 lat fortepianu), taniec – każdy (ale także ukończone z dyplomem siedmioletnie studium baletowe), jazz, rock i metal, student – co ma w środku, prowadzenie domu, Oświecenie w każdej postaci, kolekcjonowanie pojedynczych egzemplarzy szkła, fajansu i porcelany oraz malarstwa na szkle, aniołków (same je ręcznie maluję) i smoków, uprawa ogródka (od niedawna podobnie jak zbieranie grzybów), dzieci en masse, starsze panie i literatura (zwłaszcza klasyka brytyjska dla dzieci, francuska oświeceniowa i austriacka XX-wieczna, fantastyka brytyjska i rosyjska oraz poezja dwudziestowieczna);

literackie wzorce osobowe w kolejności pojawiania się:

Mary Poppins, Znaczy Kapitan, Kubuś Fatalista i jego Pan oraz niedościgniona Esmeralda Weatherwax;

e-mail: fatyga.barbara(maupa)gmail.com

 

 

    Publikacje i prace niepublikowane uporządkowałam tematycznie; literka ?M? przy numerze oznacza, iż w pracy jest prezentowany dokładniej warsztat badawczy; kolorem niebieskim zaznaczyłam prace, które z różnych powodów uważam za ważne lub takie, które z jakichś powodów lubię.

UWAGA: niektóre teksty dostępne w Archiwum na tej stronie.

I. Antropologia i socjologia kultury oraz teoria kultury

 

 1.  Rzeczy jako dobra kultury w badaniach stylu życia, (w:) J. Goćkowski (red.) Zasady funkcjonowania środowiska naukowego w Polsce, raport, seria Sprawozdania nr 16, 1979, INS Politechnika Wrocławska, maszynopis powielany; po skróceniu przyjęte do druku w ?Tekstach? nie ukazało się z powodu likwidacji pisma w Stanie Wojennym, 22 strony.
 2. Rzeczy jako dobra kultury w badaniach stylu życia uczonych (w:) J. Goćkowski (red.), Zasady funkcjonowania środowiska naukowego w Polsce, raport, seria Sprawozdania nr 6, 1980, INS Politechnika Wrocławska, maszynopis powielany, po skróceniu przyjęte do druku w ?Tekstach? nie ukazało się z powodu likwidacji pisma w Stanie Wojennym, 22 strony.
 3.  Wpływ mody na styl życia, artykuł, (w:) ?Kultura i społeczeństwo?, nr 1-2, 1982, artykuł, (współaut.: Małgorzata Fatyga-Malarska), ss. 209 – 216.
 4. Koncepcje stylu życia w polskich badaniach socjologicznych. Rekonstrukcja i interpretacja z punktu widzenia teorii kultury, IFiS PAN 1989, niepublikowana praca doktorska.
 5. Présentation du domaine de l?anthropologie des temps contemporains en Pologne, article, (in:) „Revue Européenne d’Etnographie de l’Education„, nr 1, 2001.
 6. Kilka uwag o rozwoju kontrkultury: autostrady i ścieżki,artykuł, (w:) M. Kempny, K. Kiciński, E. Zakrzewska-Manterys, Od kontestacji do konsumpcji. Szkice o przeobrażeniach współczesnej kultury, Warszawa 2004, Wyd. ISNS UW, (numer specjalny „Prac ISNS” z okazji jubileuszu prof. Aldony Jawłowskiej), ss.393-398.
 1. Wożenie drzewa do lasu (głos w dyskusji na temat zaangażowania antropologii) (w:) „Op.cit.”, nr 26, 2005, ss. 6-7.

 2. (M) Tempus fugit. Analiza metafor czasu – propozycja metodologiczna, artykuł, (współaut.: P. Zieliński), t. II, wyd.1, 2006,www.qualitativesociologyreview.org/PL , ss. 4-32.

 3. Przedmowa do polskiego wydania, (w:) M. Maffesoli, Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, (red. naukowa wyd. polskiego: B. Fatyga), Warszawa: PWN, 2008, ss. VII-XIV.

 4. Obciach w formie, obciach w treści, czyli ogólnie o grzeczności i o relacjach między Dziennikarzem a Ekspertem, artykuł, (w:) Moda na obciach. Co Polacy robią z kulturą popularną. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Kulturoznawczej ?Moda na obciach. Co Polacy robia z kulturą popularną ??, artykuł, Wyd. Wilk Stepowy, Elbląg 2008, ss. 15-28.

 5. Konsumpcja i style życia, (współaut.: T. Szlendak), artykuł, (w:) J. Mucha, E. Narkiewicz-Niedbalec, M. Zielińska (red.), Co nas łączy, co nas dzieli, Zielona Góra 2008, PTS, UZ, ss.363-366.

 6. (M) Działanie obrazu. Na przykładzie przedstawień Natury w malarstwie Jagi Karkoszki, artykuł, t. V, nr 2, 2009,www.qualitativesociologyreview.org/PL , ss.135-158.

 7. Szkic o konsumpcyjnym stylu życia i o rzeczach jako dobrach kultury, artykuł, (w:) P. Gliński, A. Kościański (red.), Siciński i socjologia. Style życia ? Społeczeństwo obywatelskie ? Studia nad przyszłością, Warszawa: IFiS PAN, 2009, ss.148-159, LINKrobocza wersja tekstu dostępna w archiwum.

 8. Pozainstytucjonalne i nieformalne uczestnictwo w kulturze, artykuł, (w:) ?Trzeci sektor?, nr 19 ? zima 2009, ss. 14-19.

 9. (M) Świadomość kulturalna jako świadomość kulturowa. Analiza dyskursów o ?człowieku kulturalnym? i ?kulturze?, (współpraca: A. Hupa), rozdział (w:) W. Burszta, B. Fatyga, P. Majewski (red.), Raport o stanie i zróżnicowaniach kultury miejskiej, 2009,www.kongreskultury.pl

 10. Raport o edukacji kulturalnej ? Jakiej kultury Polacy potrzebują i czy edukacja kulturalna im ją zapewnia?? (współpraca: J. Nowiński, T. Kukołowicz) 200959 stron, www.kongreskultury.pl,

 11. Źródła trudności komunikacyjnych w dyskursie o edukacji kulturalnej i animacji kultury, artykuł, (w:) „Kultura Współczesna”, nr 4 (62), 2009, ss.51-58.

 12. Edukacja kulturalna: refleksja z trzech perspektyw, artykuł, (w:) „Kultura i edukacja”, nr 4 (73), 2009, ss. 135-146.

15A (M) Świadomość kulturalna jako świadomość kulturowa, (współpraca: A. Hupa), rozdział, (w:) W. Burszta, M. Duchowski, B. Fatyga i in., Kultura miejska w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych, Warszawa 2010, NCK, ss. 45-74.

 1. Wprowadzenie, (współaut. W. J. Burszta),(w:) W. Burszta, M. Duchowski, B. Fatyga i in., Kultura miejska w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych, Warszawa 2010, NCK, ss. 7-18.

 2. Uwagi końcowe, (współaut. W. Burszta),(w:) W. Burszta, M. Duchowski, B. Fatyga i in., Kultura miejska w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych, Warszawa 2010, NCK, ss. 183-185.

II. Antropologia młodzieży

 

 1. Teoretyczna perspektywa badania ruchów, subkultur i środowisk młodzieżowych, rozdział, (w:) M. Szymańczak (red.), Style życia młodzieży. Opracowanie syntetyczne ?Poza kulturą dominującą?, Warszawa: IBPM, 1990, maszynopis powielany, ss. 5-23.
 2. Ruchy paraartystyczne młodzieży, rozdział, (w:) Style życia młodzieży. Opracowanie syntetyczne ?Poza kulturą dominującą?, M. Szymańczak (red.), Warszawa: IBPM, 1990, maszynopis powielany, ss. 82 – 88.
 3. Śmietnik symboliczny, rozdział, (w:) A. Jawłowska, M. Kempny, E. Tarkowska (red.), Kulturowy wymiar przemian społecznych, Warszawa: IFiS PAN, 1993, ss. 39 – 46.
 4. Antropologia młodzieży; stara subdyscyplina – nowa metodologia?, rozdział, (w:) Wobec Kultury. Problemy Antropologa. ?Łódzkie Studia Etnograficzne? t.XXXV, 1996, ss.57 – 69.
 5.  Współcześni dzicy w kontekście kulturowym, rozdział, (w:) M. Buchowski (red.), Oblicza zmiany. Etnologia a współczesne transformacje społeczno-kulturowe, Międzychód: wyd. ECO, 1996, ss. 52 – 65.
 6.  Analiza stanu badań nad kulturą młodzieżową i grupami subkulturowymi w Polsce, rozdział, (w:) G. Babiński, J. Mucha, A. Sadowski (red.), Polskie badania nad mniejszościami kulturowymi. Wybrane Zagadnienia. ?Pogranicze. Studia społeczne?, t.VI, numer specjalny, Białystok: Wyd. Filii UW, 1997, ss. 120 – 138.
 7.  Młodzi Polacy i Niemcy w kontakcie kulturowym, rozdział, (w:) A. Kapciak, M. Kempny, S. Łodziński (red.), U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego, Warszawa: Oficyna Naukowa, 1997, ss. 142 – 150.
 8.  Trzeci obieg kultury, rozdział, (w:) B. Fatyga, A. Tyszkiewicz (red.), Dzisiejsza Młodzież. Stereotypy i rzeczywistość po 1989 roku, Radom: Wyd. ITE, 1997, ss. 214 – 227.
 9.  Protesty młodzieżowe w Polsce – antropologiczna metoda badania, część skryptu dla studentów IEiA UAM, 1997, 24 strony, (skrót i modyfikacja).
 10.  Zdrada i konwersja w polskiej kulturze młodzieżowej, artykuł, (w:) T. Dąbek-Wirgowa, T. Makowiecki (red.), Obraz zdrajcy i szpiega w kulturach słowiańskich, 1998, 9 stron.
 11.  Młodzież. ?Nosiciele zarazy? czy forpoczta nowej kultury?, rozdział, (w:) J. Mucha (red.), Kultura dominująca jako kultura obca. Mniejszości kulturowe a grupa dominująca w Polsce, Warszawa: Oficyna Naukowa, 1999, ss. 176 – 212.
 12.  Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej, książka, Warszawa: Wyd. ISNS UW, 1999, s. 270.
 13.  Liderzy subkultur między charyzmą a legitymizacją, artykuł, (w:) T.Dąbek-Wirgowa, A.T. Makowiecki (red.), Obraz kapłana, wodza, króla w kulturach słowiańskich, Warszawa: Wyd. UW – Wydział Polonistyki, 2000, ss. 89 – 95.
 14.  Pseudo-kultura i pseudo-tożsamość, czyli czego nie przewidziała Margaret Mead, rozdział, (w:) B. Fatyga, A. Tyszkiewicz (red.)Normalność i normalka. Próba zastosowania pojęcia normalności do badań młodzieży, Warszawa: OBM ISNS UW, 2001, ss.94-116.
 15.  Problematyka kultury w podręcznikach do gimnazjum, artykuł, (w:) E. Chałasińska (red.), Ocena podręczników gimnazjalnych języka polskiego. Materiał do dyskusji, Warszawa: Fundacja S. Batorego, 2002, ss. 104-118.

 

II. Socjologia nauki i naukoznawstwo

 

 1. Nauka i sztuka: dwa rodzaje poznania – dwie formy kultury, artykuł, (w:) ?Zagadnienia Naukoznawstwa?, nr 3(59), 1979, ss. 421- 427.
 2.  Próba socjologii dramaturgicznej. Uwagi o socjalizacji asystentów, (w:) Profesjonalny i instytucjonalny charakter nauki współczesnej, raport, seria Sprawozdania nr 14, 1981, J. Goćkowski (red.), INE-S Politechnika Wrocławska, maszynopis powielany, 40 stron.
 3. Teksty krytyczne w naukach społecznych: Recenzja, artykuł, (w:) ?Kultura i Społeczeństwo?, nr 2-3, 1996, ss. 219 ? 225.

 4. O roli intelektualisty w zmieniającym się świecie. Dyskusja na temat książki Zygmunta Baumana ?Prawodawcy i tłumacze?, głos w dyskusji redakcyjnej: (w:) ?Societas/Communitas?, nr 1 (3), 2007, ss. 11-35. (oczywiście nie longiem!)

 5. Socjologia wśród nauk społecznych. Z Barbarą Fatygą rozmawia Tomasz Kukołowicz, wywiad ze mną, (w:) T. Kukołowicz i in. (red.), Po co nam socjologia?, Warszawa: IS UW i Fundacja na rzecz Warsztatów Analiz socjologicznych, 2009, ss. 97-103.

III. Socjologia i antropologia wsi oraz młodzieży wiejskiej

 

 1. Główne wyznaczniki losów społecznych i modeli życia młodzieży wiejskiej, artykuł, (w:) ?Oświata i Wychowanie?, nr 12, 1987, (współaut. W. Nowak), ss.26-28.
 2.  Pamiętniki rolników, informacja o badaniach, (w:) ?Polska młodzież?, nr 1-2, 1988, ss. 176-179.
 3.  Jak żyją i co myślą młodzi rolnicy, artykuł, (w:) F. Jakubczak, B. Gołębiowski (red.), Młodzież, kultura, wieś, Wyd. Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych, 1988, (współaut.: J. Siemaszko), ss. 15 – 20.
 4.  Życie i poglądy młodzieży wiejskiej w latach kryzysu 1982-1983. Analiza materiałów pamiętnikarskich, książka, Warszawa:Wyd. IBPM, 1989, (współaut.: J. Siemaszko), strony autorskie: ss. 4 – 44; 83 – 118.
 5.  Po co jechać na Trobriandy, artykuł, (w:) ?Polska Sztuka Ludowa?, nr 3, 1989, (współaut.: J. Siemaszko), ss.177-182.
 6.  Wartości tradycyjnego etosu chłopskiego w pamiętnikach młodych rolników, artykuł, (w:) ?Polska młodzież?, nr 13, 1990, ss. 25 – 30.
 7.  Bez łaski. Szkice do obrazu społecznego dzieci i młodzieży na wsi, artykuł, (w:) „Studia Ekonomiczno-Społeczne„, t. 6, 2004, ss.33-49.
 8.  Homo ludens rusticalis, artykuł, (w:) „Studia Ekonomiczno-Społeczne„, artykuł, t.2 1, 2005, ss.? por. też archium tekstów.

IV badania stylu życia, w tym stylów życia młodzieży

 

 1. Rezygnacja i kompromis, rozdział, (w:) A. Siciński (red.), Style życia w miastach polskich (u progu kryzysu), Wrocław- Warszawa – Kraków:Ossolineum 1988, ss.137 – 142.
 2. Awans czy stabilizacja, działalność społeczna czy posiadanie, rola ?domu? – problemy życiowe młodego małżeństwa, rozdział, (w:) A. Siciński (red.), Style życia w miastach polskich (u progu kryzysu), Wrocław- Warszawa – Kraków: Ossolineum 1988, ss.167 – 176.
 3. Ideały mimikry i ?porządnego człowieka?, rozdział, (w:) A. Siciński (red.), Style życia w miastach polskich (u progu kryzysu),Wrocław – Warszawa – Kraków: Ossolineum 1988, ss.183 – 191.
 4. Wszystko byłoby z nami w porządku gdyby nie rzeczywistość, artykuł, (w:) J. Kośmider, A. Tyszkiewicz (red.), Dzieci swojego czasu. Młodzież polska i francuska, Warszawa: Agencja Wulkan – Piotr Gosk, 1993, ss.17-20, skrót typologii stylów życia.
 5. Balanga bez granic, artykuł, (w:) ?Świat Problemów?, nr 4, 1999, ss. 24 – 28.
 6. M) Nauczyciele i uczniowie o stylach życia młodzieży i o narkotykach?, książka, (współaut.: J. Sierosławski), 1999, Warszawa: ISP.
 7. M) Nauczyciele i uczniowie o stylach życia młodzieży i o narkotykach, w:) ?Problemy Narkomanii. Biuletyn?, nr 2/2000, współaut.: J. Sierosławski, (2 wydanie poprzedniej pozycji, numer w całości poświęcony tej pracy).
 8. Style życia uczniów gimnazjów (w:) Style życia młodzieży a narkotyki. Wyniki Badań empirycznych, książka, (współaut.: J. Rogala-Obłękowska), Warszawa: ISP, 2002, ss.23-183.

 9. Praca i style życia młodzieży w okresie transformacji społecznej w Polsce, artykuł, (w:) „Studia Ekonomiczno-Społeczne”, t.2, Radom: WSB, 2002, ss. 5-23.

 10. Warszawskie badanie stylów życia młodzieży ” Narkotyki w kulturze młodzieży miejskiej”, 2008, (współaut.: P. Zieliński, współpraca: A. Hupa), stron 174, LINK raport dostępny w archiwum.

 11. Zmienne koleje teorii stylów życia, artykuł (w:) M.dudzikowa. M.Czerepaniak-Walczak (red.), Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty, t.5, Gdańsk: Gdańskie Wyd. Psychologiczne 2010, ss. 265-282.

 12. Empiryczne typologie stylów życia młodzieży po 1989 roku (współaut. P.Zieliński),artykuł (w:) M. Dudzikowa. M. Czerepaniak-Walczak (red.), Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty, t.5, Gdańsk: Gdańskie Wyd. Psychologiczne 2010, ss. 449-473.

V. Socjologia młodzieży

 1. Szanse i zagrożenia. Problemy społeczne młodzieży w Polsce, (współaut.: M. Adamska, G. Fluderska, R. Lipka, J. Wertenstein-Żuławski), ekspertyza dla Kancelarii Prezydenta RP, 1991, wydruk komputerowy, powielany, 20 stron.
 2.  Sytuacja edukacyjna młodzieży szkół ponadpodstawowych, rozdział, (w:) B. Fatyga, M. Szymańczak (red.), Raport o młodzieży, Warszawa: Wyd. Interpress, 1992, (współaut.: G. Fluderska, wersja polska i angielska w 1 książce), ss.69-98; tekst angielski ss.319 – 323.
 3.  Zaangażowanie w politykę i społeczna aktywność młodzieży, raport dla International Youth Foundation (Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży), 1992, wydruk komputerowy, cz. 15, 20 stron.
 4.  L?analyse de la situation des établissements du secondaire et du superieur, (in:) La Jeunesse en Pologne. analyses et statistiques, Marly-Le Roi: INJEP, 1993, ss.35 – 42. Francuska, skrócona, wersja raportu o młodzieży.
 5.  ?Wszystko byłoby z nami w porządku gdyby nie rzeczywistość?. O życiu codziennym młodzieży w Polsce, część książki, (w:) K. Koseła (red.), Młodym być. Młodzież szkolna ?92, Warszawa: CBOS, 1993, (współaut.: G. Fluderska, J. Wertenstein-Żuławski), ss. 22 – 82.
 6.  Zakończenie, (w:) K. Koseła (red.), Młodym być. Młodzież szkolna ?92, Warszawa: CBOS, 1993, (współaut.: K. Koseła, J. Wertenstein-Żuławski), ss.179 – 183.
 7.  Bezrobocie młodego pokolenia i jego społeczne wymiary, ekspertyza, (współaut.: J. Wygnański, J. Wertenstein-Żuławski) dla MPiSS, 1993, wydruk komputerowy, powielany, 82 strony.
 8.  Aktywność społeczna, rozdział, (w:) Sytuacja dzieci i młodzieży w Polsce (5 -20 lat). Raport, Warszawa: Wyd. EXIT, 1993, ss.143-150.
 9.  Liderzy współczesnych organizacji młodzieżowych. Początek drogi, rozdział, (w:) A. Rostocki (red.), Człowiek w zagrożeniu, Łódź: IS UŁ, 1993, ss. 24 – 32.
 10. Dilemmes des jeunes en période de transformation, rozdział, (in:) Ch. Delsol, H. Świda-Ziemba, (ed.), La Grande Europe?, Paris: Librairie Philosophique, 1994, ss. 181-185.
 11.  Współpraca zagraniczna zasadniczych i średnich szkół zawodowych w opinii uczniów, rozdział, (w:) G. Fluderska, M. Kłosiński (red.), Zakres, formy i efekty współpracy polskich i zagranicznych placówek kształcenia zawodowego na szczeblu lokalnym, raport dla Biura Kształcenia i Koordynacji Kadr PHARE, 1994, wydruk komputerowy powielany, ss. 89 – 111.
 12.  Sytuacja kulturalna młodzieży w Polsce, ekspertyza dla Rady Młodzieży przy Prezydencie RP, 1994, wydruk komputerowy, 22 strony.
 13. O życiu codziennym młodzieży, artykuł, (w:) ?Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze?, 1994, nr 4, (współaut.: G. Fluderska, J. Wertenstein-Żuławski), ss. 6 – 13. Skrócone i uzupełnione opracowanie.
 14.  Dyskurs uczniów o religii w szkole, rozdział, (w:) K. Kiciński, K. Koseła, W. Pawlik (red.), Szkoła czy parafia. Dyskusje uczniów o religii w szkole, Kraków: Nomos, 1995, ss. 161 – 169.
 15.  Od Zbyszka Cybulskiego do Romana Gałuszki. Charakterystyka protestów młodzieżowych w Polsce, 1995, raport z badań w ISNS UW – wydruk komputerowy, 80 stron.
 16.  Characteristics of youth protests in Poland (in:) G. Ekiert, J. Kubik (ed.), Central European Societies in Transition: Social Unrest, Collective Protest, and Social Movements in Czecho-Slovakia, Hungary, Poland, and former East Germany since 1989, 1995, wydruk komputerowy, 40 stron, skrót poprzedniej pozycji dla Centre of European Studies, University of Harvard.
 17.  Młodzież w Polsce i w Niemczech na tle sytuacji społecznej w obu krajach. Synopsa z wybranych badań, Warszawa – Poczdam: PNWM ?Jugendwerk?, 1996, ss. 1 – 45 (współaut.: B. Jonda, K. Koseła).
 18.  Jugendliche in Deutschland und in Polen auf dem hintergrund der gesellschaftlichen situation in beiden ländern. Synopse ausgewählter untersuchungen, Warszawa – Poczdam: PNWM ?Jugendwerk?, 1996, ss. 1 – 45, (współaut.: B. Jonda, K. Koseła), wersja niemiecka.
 19.  Młodzież w Polsce na tle sytuacji społecznej. Raport z wybranych badań, Warszawa – Poczdam: PNWM ?Jugendwerk?, 1996, ss. 1 – 30, (współaut.: K. Koseła).
 20.  Jugendliche in Polen auf dem hintergrund der gesellschaftlichen situation. Zusammenfassung ausgewählter untersuchungen, Warszawa – Poczdam: PNWM ?Jugendwerk?, 1996, ss.1 – 33, (współaut.: K. Koseła), wersja niemiecka.
 21.  Raport z badania ?Dzieci ze środowisk społecznie zaniedbanych w Bydgoszczy, (współaut.: G. Fluderska), dla Towarzystwa Profilaktyki Społecznej, grant Academy for Educationel Development, 1996, 65 stron.
 22.  Le poids de l?histoire sur les croyances normatives, rozdział, (in:) H. Rodriguez-Tome, S Jackson, F.Bariaud (ed.), Regards actuels sur l?adolescence, Paris: Presses Universitaires de France, 1997, (współaut.: H. Malewska-Peyre), ss. 235 – 254.
 23.  Jugend in Polen, (in:) Datenbank Internationale Jugendarbeit, tekst na CD – ROM, 1997, 15 str.
 24.  Raport wstępny z wyników badania terenowego na N=1835 dzieci wiejskich i N=263 ich rodzicach, dla Fundacji Bank Żywności SOS, 1997, wydruk komputerowy, powielany, 35 stron.
 25.  Wstęp, (w:) B. Fatyga, A. Tyszkiewicz (red.), Dzisiejsza Młodzież. Stereotypy i rzeczywistość po 1989 roku, Radom: Wyd. ITE, 1997, (współaut.: A. Tyszkiewicz), ss. 7- 12.
 26.  Komentarze, (w:) B. Fatyga, A. Tyszkiewicz (red.), Dzisiejsza Młodzież. Stereotypy i rzeczywistość po 1989 roku, Radom: Wyd. ITE, 1997, (współaut.: A. Tyszkiewicz), ss. 45 – 46; 68 – 69; 96 – 97; 113 – 114; 140 -142; 168 – 169; 182 – 183; 196; 212 – 213; 227 – 228; 240 – 241; 257.
 27.  Szkic do portretu dzieci ze środowisk społecznie zaniedbanych. (Na przykładzie średniego miasta), artykuł, (w:) ?Kultura i Społeczeństwo?, nr 2, 1998, (współaut.: G. Fluderska), ss. 133 – 147.
 28.  Przeciwdziałanie przemocy w środowiskach rówieśniczych. Rozwiązania modelowe, ekspertyza dla MEN, 1998, wydruk komputerowy, 30 stron.
 29.  Profilaktyka alkoholizmu i narkomanii wśród dzieci i młodzieży, ekspertyza dla Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów alkoholowych, wydruk komputerowy, 1998, 11 stron.
 30.  Bildung, (in:) Polen. Land und junge Leute, Warszawa – Poczdam: PNWM ?Jugendwerk?, 1998, ss. 31 – 39.
 31.  Bestadsaufnahme, (in:) Polen. Land und junge Leute, Warszawa – Poczdam: PNWM ?Jugendwerk?, 1998, ss. 40 – 46.
 32.  Jugendpolitik und Jugendarbeit, (in:) Polen. Land und junge Leute, Warszawa – Poczdam: PNWM ?Jugendwerk?, 1998, ss. 55 – 58.
 33.  Resentyment, Marketing i legenda, (w:) M. Piasecki (red.), Młodzi końca wieku, Warszawa: Agora S.A., 1999, ss.112-118.
 34.  Młodzież i dorośli: rodzice i nauczyciele. Wybrane problemy kulturowych relacji międzygeneracyjnych, (w:) „Przegląd Socjologiczny„, nr 2, 1999, ss.55-75.
 35.  Społeczny świat Drugiego Elementarza, książka, Warszawa: Toret, 2000, (współaut.: G. Fluderska, M. Sochocki, K. Wojcieszek).
 36. M) (red.), Dwie Europy. Młodzi Niemcy i młodzi Polacy na przełomie wieków. Tom I, Plemienny Wróg – Globalny Kumpel. Portret młodych Polaków?, książka, Warszawa: Wyd. Toret, 2000,(współaut.: K. Górniak, P. Zieliński), strony autorskie: 4-13;30-49;73-87;93-97;106-123; ?Zwei Europas. Jugendliche in Polen und in Deutschland an der Jahrhundertwende, Band I, Der Stammesfeind und der Globale Kumpel. Ein Porträt der jungen Polen?(wydawnictwo dwujęzyczne w jednym tomie), strony autorskie w tekście niemieckim:4-14;33-54;80-96;102-107;116-135, LINK praca dostępna w naszym archiwum.
 37.  Młodzież z małych miast. Charakterystyka socjokulturowa, (w:) ?Problemy opiekuńczo-wychowawcze?, nr 7, 2000, ss. 10-19.
 38.  Kilka odpowiedzi na pytanie dlaczego warto badać młodzież, (w:) ?Prace Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych?, Warszawa, nr 3, 2000, ss. 462-469.
 39. M) Młodość bez skrzydeł. Nastolatki w małym mieście?, książka, Warszawa: Wyd. ISNS UW, 2001, ss. 200. LINK praca dostępna w archiwum.
 40. Młodzież w Polsce: oczywistości i idiosynkrazje, (w:) „Pedagogika Społeczna„, nr 2, 2002, ss.33-42.

 41. (MSkala i powody wypadania uczniów z systemu edukacji w Polsce. Raport z badań odpadu szkolnego na terenie 32 gmin (2,4 Mb), (współaut.: A.Tyszkiewicz, P. Zieliński, Warszawa: ISP, 2002, stron 242, dostępny na stronie: www.isp.org.pl

 42.  Polska młodzież w okresie przemian, rozdział, (w:) M. Marody (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa: Scholar, 2002, ss.302-326.
 43.  Agresja, przemoc i indywidualizm ego-sekurialny, artykuł, (w:) S. Amsterdamski (red.), Człowiek i agresja. Głosy o nienawiści i przemocy. Ujęcie interdyscyplinarne, Warszawa: Sic!/SNS, 2002, ss.217-250.
 44.  współaut. Przemysław Zieliński (pomoc techniczna), Biała księga młodzieży polskiej. diagnoza sytuacji młodych Polaków jako podstawa strategii państwa dla młodzieży, B. Fatyga (red.), Warszawa 2004, Wyd. MENiS, rozdziały mego autorstwa to: Założenia diagnozy i strategii, Priorytety i zadania, Demografia i skład społeczny, Problemy edukacji, Problemy zdrowia, Czas wolny, infrastruktura kulturalna i uczestnictwo w kulturze, cz.III – konsultacje, współaut. P. Zieliński (pomoc techniczna).
 45.  The differentiation of the Lifetime Opportunities of the Youth and Children of Poland, współaut.: P. Zieliński, (w:) I. Białecki i in.,Bridge Generation. Complexities, Issues and Perspectives of Youth in Poland, część w książce, Milan 2005, Paravia Bruno Mondadori Editori, ss.25-150.
 46.  B. Fatyga (red.), I. Oliwińska, M. Sińczuch, P. Zieliński, Biała księga młodzieży polskiej, T.II, Dwie prawdy o aktywności. Uwarunkowania i możliwości działania młodzieży w środowisku lokalnym w perspektywie polityki młodzieżowej Rady Europy. Raport z badań, książka, Warszawa 2005, wyd. MEN ( LINK praca dostępna na stronie internetowej ministerstwa) ss. 3-16; 18-62, 147-160.
 47.  Edukacja nieformalna w Polsce: historia i formy współczesne, artykuł, (w:) Doświadczać uczenia Materiały pokonferencyjne, Warszawa 2005, Program Młodzież, ss.19-24.
 48.  Sytuacja młodzieży w Polsce, artykuł, (w:) Doświadczać uczenia Materiały pokonferencyjne, Warszawa 2005, Program Młodzież, ss.111-121.
 49.  Trendy w edukacji i problem systemu szkolnego, artykuł, (w:) Z. Sirojć (red.) Edukacja przeciw wykluczeniu. Teoria i praktyka, Warszawa 2005, OHP, ss.37- 42.
 50. Wie werden wir der, der wir sind? Die Identität als Verbindung von individuellen und sozialen Faktoren, (w:) F.Ahlmann (Hrsg),Kultur, Religion, Region.Junge Tschechen, Deutsche und Polen im vereinten Europa, Berlin 2005, Metropol, ss. 20-30.
 51. Trudności w rozmowie o wartościach, artykuł, (w:) Wychowanie a wyzwania współczesności. Materiały pokonferencyjne, Warszawa: ZG ZNP, ss. 7-13.
 52. O formie i stylu relacji międzypokoleniowych, (w:) J.Mucha, E.Narkiewicz-Niedbalec, M.Zielińska, Co nas łączy, co nas dzieli, Zielona Góra 2008, wyd. PTS, UZ, ss.197-207.
 53. Obraz młodzieży w dyskursie medialnym jako narzędzie przemocy symbolicznej, artykuł, (w:) ?Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze?, nr 3 (478), 2009, ss. 3 – 11.
 54. Diagnoza społeczna młodzieży: skład społeczny i style życia, rozdział, (w:) G. Zielińska (red.), Polityka młodzieżowa, Warszawa 2009, wyd. BAS, seria: Studia BAS nr 2(18), ss.11- 44.
 55. Wędrujące pytanie o wolność, raport z badań dla Fundacji im. S.Batorego, 2010, (współpraca: I. Bąbiak, A.Górska, E.Gryszko, K.Świątek, M.Sęk), stron 59, LINK dostępny w archiwum.
 56. Wstęp do polskiego wydania. Pożytki z Tapscotta, (w:) D.Tapscott, Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, Warszawa 2010, WAiP, ss. 7-27.

VI. Trzeci sektor – organizacje pozarządowe

 

 1. Samopomoc i samoorganizacja społeczna, rozdział, (w:) B. Fatyga, M. Szymańczak (red.), Raport o młodzieży, Warszawa: Wyd. Interpress, 1992, (współaut.: J. Wygnański, wersja polska i angielska w 1 książce),ss. 214 – 222; tekst angielski ss. 346 – 348.
 2.  Les organismes d?aide et d?entraide, (in:) La Jeunesse en Pologne. analyses et statistiques, Marly-Le Roi: INJEP, 1993, ss.79 – 82. Francuska, skrócona, wersja raportu o młodzieży.
 3.  Polityka i samoorganizacja młodzieży, omówienie warsztatów, (w:) J. Kośmider, A. Tyszkiewicz (red.), Dzieci swojego czasu. Młodzież polska i francuska, Warszawa: Agencja Wulkan – Piotr Gosk, 1993, ss. 233 – 234.
 4.  Program ?Dzielimy się tym, co mamy? 1994-1997. O możliwościach wymiany między miastem i wsią oraz o ?teatrze dobroczynności? , książka, Lublin: El-Press, 1997, (autorka roz.3, części II Ewa Łuczak), ss. 7-128 i 145-150.
 5.  wersja francuska: Programme ?Partageons ce que nous avons? 1994 -1997. Sur les possibilités d?échange entre la ville et la campagne et sur le ?théâtre de bienfaisance?, ss.7-142 i 160-165, Lublin: El-Press.
 6.  wersja angielska: Project ?Sharing the Things We Have? 1994-1997. Abaut possibilities of exchange between the country and the town and about the ‘theatre of charity’, ss. 7- 130 i 145 – 151, Lublin: El-Press.
 7. wersja rosyjska: Programma ?Dzielimsia, czem możem? 1994-1997. O wazmożnostiach obmiena mieżdu gorodom a dierewniej, a także o teatrie błagotworiennosti, 1998, Lublin: El-Press, ss. 7-143 i 162-167.

 8. Wymiana i ?teatr dobroczynności? po latach, artykuł, (w:) ?Trzeci sektor?, nr 5 ? wiosna 2006, ss. 45-57.

VII. Metodologia – metody i techniki badań

 

 1. recenzja: Książka o świadomości robotników polskich, (dot. J. Leoński, Drogi życiowe i świadomość robotników polskich?), (w:) ?Nowe Książki? nr 1, 1988, (współaut.: J. Siemaszko), ss. 15-18.
 2.  Świadomość potoczna pokoleń młodych Polaków, (współaut.: J. Siemaszko), raport z badań IBPM – OBM ISNS, 1992, maszynopis powielany, 82 strony.; z tego mojego autorstwa: ss. 1-12; 45 – 82.
 3.  Opracowanie ?Czas biografii – czas społeczny? (współaut.: G. Gredecki. K. Górniak, P. Zieliński), dla grantu E. Tarkowskiej ?Czas i przestrzeń: kategorie kultury okresu przemian w perspektywie antropologicznej?, 1994, wydruk komputerowy, 72 strony; w tym mój tekst dotyczący analizy dróg życiowych, metody badań biograficznych i analizy piramidy metafor: ss. 1-12 i 56 – 72.
 4.  Biografia jako obszar kultury. Metodologia pracy z tekstami, rozdział, (w:) S. Bednarek, K. Łukasiewicz (red.), Wiedza o kulturze polskiej u progu XXI wieku, Wrocław: Wyd. DTSK Silesia, 2000, ss.76-84.
 5. Ogólnometodologiczne problemy badań młodzieży, artykuł, (w:) J. Grzelak, M. Sochocki (red.), Ewaluacja profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, Warszawa: Sumus, 2001, ss. 82-100.
 6. Trzy problemy współczesnego badania terenowego: omnipotencja badacza, egzotyka terenu i granice międzydyscyplinowe, artykuł, (w:) M. Kempny, G. Woroniecka (red.) Wymiary globalizacji kulturowej. Wyzwania badawcze, Olsztyn:Wyd. WSIiE TWP, 2003.

 7. O niefortunnym spotkaniu Dziennikarza z Ekspertem ? propozycja badawcza i wstępne wnioski z obserwacji uczestniczącej, artykuł, (w:) ?Societas/Communitas O mediach? (red. prowadzący numeru ? B. Fatyga), nr 2(2), 2006, ss.143-167.

 8. Glossy do ankiet: bluzgi, artykuł, (w:) K. Szafraniec (red.), Młodość i oświata za burtą przemian. Z prac sekcji socjologii edukacji i młodzieży PTS, artykuł, Toruń: wyd. Adam Marszałek, 2008, ss. 63-78.

 9. Teren: po horyzont (poznawczy), (w:) T. Buliński, M. Kairski (red.), Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, Poznań:Wyd. Nauk. UAM, 2011, ss. 93-110.

VIII Teoria socjologiczna

 

 1. Chora komunikacja. Krytyczna analiza koncepcji P. Bergera i T. Luckmanna, 1986, opracowanie – maszynopis niepublikowany, 50 stron.

 
IX. Varia

 

 1. Koncepcja Pracowni Badań Biograficznych w IBPM, 1989, maszynopis, (współaut. J. Siemaszko), 10 stron.
 2.  Ośrodek Badań Młodzieży, artykuł informacyjny, (w:) ?Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze?, 1992, nr 3, ss. 137 – 140.
 3.  Opracowanie ?Źródła tożsamości narodowej i etnicznej starych ludzi pochodzenia chłopskiego? dla grantu A. Kłoskowskiej, ?Kultura narodowa u korzeni?, 1994, (współaut. K. Górniak, G. Gredecki, P. Zieliński) wydruk komputerowy, 32 strony.
 4.  Sprawozdanie z 1 półrocza funkcjonowania programu PHARE-Lien ?Dzielimy się tym, co mamy? (współaut. W. Onyszkiewicz, P. Zieliński), dla Komisji Europejskiej 1996, 50 stron.
 5.  Sprawozdanie z 2 półrocza funkcjonowania programu PHARE-Lien ?Dzielimy się tym, co mamy? (współaut, P. Zieliński), dla Komisji Europejskiej 1996, 65 stron.
 6.  Analiza operacji pilotażowej programu PHARE-Lien ?Dzielimy się tym, co mamy?, (współaut. M. Dudkiewicz, J. Krasnodębska), dla Fundacji Bank Żywności SOS, 1996, 20 stron
 7.  Sprawozdanie z 3 półrocza funkcjonowania programu PHARE-Lien ?Dzielimy się tym, co mamy? (współaut. P. Zieliński), dla Komisji Europejskiej 1997, 70 stron.
 8.  Przedmowa do książki M. Sochockiego, ?Portret zbiorowy czyli postawy ludzi młodych i osób dorosłych wobec problematyki stosowania substancji psychoaktywnych oraz profilaktyki. Prezentacja wyników badań, Warszawa: ?Toret?, 1998, ss. 5 – 7.
 9.  Sytuacja społeczno-kulturalna młodzieży a wyzwania wychowawcze stojące przed szkołą, (w:) Materiały na konferencję ?Wychowawcza rola współczesnej szkoły? zorganizowaną przez Prezydium Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP, 2000, ss.12-21.
 10.  recenzja: Punk na salony!, ( w:) ?Dialog?, nr 3,2001, ss.110-113.
 11.  O sytuacji młodzieży w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce, (w:) Publikacja jubileuszowa, Wczoraj – dziś – jutro. Dziesięć lat Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Warszawa-Potsdam: PNWM, 2001, ss. 42- 47.
 12. Selbstporträts polnischen Jugendlichen, (w:) Jubiläums-publikation, Gestern – Heute – Morgen. Zehn Jahre Deutsch-Polnisches Jugendwerk, Warszawa – Potsdam, 2001, artykuł, ss.22 – 27. (wydawnictwo dwujęzyczne w 2 tomach).

 13. Recenzja (J. Kurczewska (red.) Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność) W centrum zainteresowania: lokalność , (w:) ?Trzeci sektor?, nr 4 jesień 2005/zima 2006, ss. 128-131.

 14. Kalendarium rozwoju mediów. Wybór dat i faktów,(w:) ?Societas/Communitas O mediach? (red. prowadzący numeru ? B. Fatyga), nr 2(2), 2006, współaut. A. Hupa, ss. 13-27.

 15. Wciąż mało wiedzy, (w:) ?Więź? (ankieta na temat Bilansu rewolucji seksualnej), nr 7-8, 2008, ss.11-12.

 16. Impresje po Kongresie kultury polskiej ? a może by tak: Konfraternia Wariatów, 2009, www.edukultura.pl

 17. informacja o OŻK i MOJEJ POLIS, 2009, www.edukultura.pl

 18. Przed europejskim kongresem kultury: Samowykluczenia (w:) ?Dwutygodnik?, nr 10, 2009, www.dwutygodnik.com

 19. Grzech, pokuta, odkupienie? a walizka na peronie C(w:) ?Dwutygodnik?, nr 13, 2009, www.dwutygodnik.com

 20. C mołodymi nurzno zakluczat sdjełku, biesieda s profesorom Warwaroj Fatygoj, (w:) ?Nowaja Polsza?, nr7-8,2010, ss.93-96. (przedruk wywiadu z ?Gazety Wyborczej?)

 21. W przestrzeni pamięci Wrocław się poszerza (fragmenty książki przygotowywanej przez trzy pokolenia kobiet z jednej wrocławskiej rodziny, (współaut.: J. Fatyga, L. Malarska), (w:) ?Tematy z Szewskiej?, nr 1 (5) 2011, Przestrzeń/Space, ss.149, 150-152.

 22. Niewiele o inteligencie, niewiele o obywatelu (recenzja książki: P. Weryński, K. Rąb, A. Musiał (red.), Inteligent i obywatel, Kraków 2009, Wyd. Homini, (w:) ?Trzeci sektor?, nr 24, 2011, ss.101-104.

Brak komentarzy »

Brak komentarzy.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu. TrackBack URL

Dodaj komentarz

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Nowy Świat 69 00-927 Warszawa