Uniwersytet Warszawski

ANTROPOLOGIA WSPÓŁCZESNOŚCI
ANIMACJA DZIAŁAŃ LOKALNYCH

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa

7 stycznia 2012

Magdalena Dudkiewicz

19:16

Dr Magdalenę Dudkiewicz poznałam w połowie lat 90., kiedy obie współpracowałyśmy z Bankiem Żywności SOS. Dr Dudkiewicz jest jedną z najlepszych, znanych mi, znawczyń (ach ten gender!) problematyki NGO’s w Polsce. Od roku 2008 Magda pracuje z nami, najpierw w Ośrodku Badań Młodzieży, a obecnie w Zakładzie Metod Badania Kultury, którą to nazwę wymyśliła właśnie Ona, podczas naszego wspólnego pobytu w Kościelisku. Jest osobą pełną fantazji, a zarazem doskonałym badaczem-empirykiem (do licha z genderem!), mocno trzymającym się rzeczywistości. Potrafi też znakomicie radzić sobie z wielkimi i małymi problemami. Ma poczucie humoru i masę zdrowego rozsądku. Co do ?zezwierzęcenia?, które jest jedną z cech naszego Zespołu zachowuje zdrową równowagę między ?zakoceniem? a ?spsieniem? jako szczęśliwa posiadaczka aż 4 zwierząt domowych: dwóch kotek ? Sneszki i Dymki oraz pary uroczych, acz sporych, piesków ? Baryta i Loli.

 

 

Magdalena Dudkiewicz o sobie: od roku 2005 adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, absolwentka Międzywydziałowych Humanistycznych Studiów Doktoranckich w Instytucie Historycznym UW, z siedzibą w ISNS UW, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Rozprawę doktorską przygotowaną pod kierunkiem prof. UW dr hab. Barbary Fatygi, pt. Technokraci dobroczynności. Samoświadomość społeczna pracowników organizacji pozarządowych w Polsce obroniła w roku 2005 (rozprawa została opublikowana przez Wydawnictwa UW). W ISNS prowadzi zajęcia dotyczące przygotowania i realizacji projektów badawczych, organizacji pozarządowych, (na specjalizacji ?Organizacje pozarządowe)? oraz (na naszej specjalizacji) wykład z animacji kultury w środowisku lokalnym; przez rok wykładała też dla studentów Uniwersytetu Powszechnego im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach. Pracowała dla kilku organizacji pozarządowych, m.in. dla: Banku Żywności SOS, Programu Pomocy i Odbudowy dla Gmin (Amerykańskiej Agencji USAID), FISE, Stowarzyszenia Szkoła Liderów.

dodatkowe zajęcia: Na stałe związana z Instytutem Spraw Publicznych, gdzie jest sekretarzem redakcji kwartalnika Trzeci Sektor oraz pełni funkcję eksperta w projektach systemowych. Szczególnie interesuje się publicznym i medialnym wizerunkiem działań społecznych. Wspólnie z mężem prowadzi firmę badawczo-konsultingową MMD Milanowa (www.dudkiewicz-milanowa.pl)

zainteresowania: w wolnych chwilach Magda Dudkiewicz wędruje po śmietnikach (jak najbardziej realnych, co nie znaczy, że jednocześnie nie symbolicznych!), sklepach z używanymi ciuchami i meblami, po Allegro? i zdobywa skarby. Wielu z nich nadaje całkiem nowy wygląd, a czasem nawet i przeznaczenie. W efekcie pomieszczenia, które w ten sposób urządza mają cokolwiek eklektyczny charakter, z wyjątkiem jednego, w którym niepodzielnie królują róże. No i uwielbia podróże, najlepiej dalekie, a już całkiem najlepiej do Nowego Jorku?

e-mail: madud[maupa]gazeta.pl

Brak komentarzy »

Brak komentarzy.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu. TrackBack URL

Dodaj komentarz

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Nowy Świat 69 00-927 Warszawa